Nieuws

In samenwerking met het in Bulgarije gevestigde SCAS en verschillende andere Europese partners (Alinari uit Italy, de Karl-Franzens-Universität uit Oostenrijk, European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration in Oostenrijk en de Centrale Bibliotheek van de Academie voor Wetenschappen in Bulgarije) is een subsidie toegekend voor een project (BBinding) waarin lesmateriaal ontwikkeld wordt t.b.v. het middelbaar beroepsonderwijs m.b.t. het conserveren van boeken en papier, foto's en archiefstukken; dit alles in het kader van het LLP project (LeonardoDaVinci-Transfer Of Innovation).

Emanuela Giaccone
Emanuela Giaccone heeft een enorme ervaring op verschillende terreinen van het restauratievak. Naast de meer "traditionele" werkzaamheden werkte Manu o.a. aan de buitengewone restauratie van de medisch/anatomische papier-maché modellen die in de 19e eeuw werden vervaardigd door de franse arts Auzoux. Ze was tevens co-auteur van het boek dat aan deze restauratie werd gewijd.

Bij Knops Boekrestauratie werkte zij voornamelijk als papierrestaurator en bekwaamde zich in de aanvezeltechniek.


 download CV