Nieuws

In samenwerking met het in Bulgarije gevestigde SCAS en verschillende andere Europese partners (Alinari uit Italy, de Karl-Franzens-Universität uit Oostenrijk, European Research Centre for Book and Paper Conservation-Restoration in Oostenrijk en de Centrale Bibliotheek van de Academie voor Wetenschappen in Bulgarije) is een subsidie toegekend voor een project (BBinding) waarin lesmateriaal ontwikkeld wordt t.b.v. het middelbaar beroepsonderwijs m.b.t. het conserveren van boeken en papier, foto's en archiefstukken; dit alles in het kader van het LLP project (LeonardoDaVinci-Transfer Of Innovation).

ProjectenVoor het Instituut Collectie Nederland (nu onderdeel van de Universiteit Van Amsterdam) ontwikkelde Cor Knops 2 les/praktijk modules.Module Restauratie Linnen Banden

Voor deze module werd lesmateriaal ontwikkeld specifiek gericht op het restaureren van 19e eeuwse linnen banden. Vanwege de typische kenmerken van het gebruikte materiaal van dit soort banden (vaak verzuurd karton en papier, veel gebruiksschade) is specifieke kennis nodig. Zowel wat betreft de gebruikte materialen maar ook wat betreft de verschillende bind- en naaiwijzen. Onderdeel van deze module is ook het documenteren van de schade, object- en conditiebeschrijvingen maken, restauratie-etische overwegingen, materiaalkeuzes, verslaglegging.

De module werd aangeboden in een praktijksetting: de studenten kregen elk 3 objecten die individueel behandeld moesten worden. Op verschillende momenten is in dat proces geïntervenieerd om uitleg te geven of zaken verder uit te diepen.Module Sluitingen Maken

Deze module werd gemaakt om studenten te leren messing sluitingen te maken. Naast foto- en ander lesmateriaal werd de module aangeboden in de vorm van een 3-daagse workshop waarin het hele proces (van ontwerp tot en met het patineren van de gemaakte sluitingen) aan de orde kwam.Voor de Jan van Eyck Academie ontwikkelde Cor Knops de module "Making Books".


Module Making Books

Deze module werd ontwikkeld voor de Jan van Eyck Academie (post academisch kunstonderwijs) in Maastricht. Het doel was om voor de onervaren studenten een basis te creeëren om te beginnen met het denken over boeken en boekconcepten. Aan aantal basistechnieken werden gepresenteerd (zoals een cahiersteek etc.) om de studenten te introduceren tot de mogelijkheden om zelf boeken te maken. Een historische tijdlijn werd aangeboden om bewustzijn te creeëren met betrekking tot boeken, en alweer, boekconcepten. Ook werd er een reeks buitengewone boeken en banden gepresenteerd.

Klik hier voor een presentatie van deze module (bevat Flash/SWF)